Keurmerk

EU Bio logo
Biologisch vlees eten is bewust kiezen voor verantwoord en lekker eten. De zorg en aandacht rondom biologisch vlees wordt, op EUropees niveau, wettelijk gegarandeerd door het EU Bio logo. Ook de term ‘biologisch’ is wettelijk beschermd. Iedere schakel in de biologische keten, van boer tot consument, wordt streng gecontroleerd door onafhankelijke organisaties. Dat geeft vlees van biologische herkomst een veilig gevoel.

Het Europees biologisch keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw. Het logo staat op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. De uitgangspunten voor het mogen voeren van dit logo zijn:

  • Producten moeten voor minimaal 95% uit echte biologische ingrediënten bestaan (dit is bij De Groene Weg 100%!).
  • Het moet duidelijk zijn waar de ingrediënten precies vandaan komen.
  • Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
  • Er is geen kunstmest gebruikt.
  • Er is rekening gehouden met dierenwelzijn.

Skal
Skal is een van de onafhankelijke organisaties die de kwaliteit en herkomst van biologisch vlees controleert. De controleurs van Skal kunnen zonder aankondiging op het bedrijf verschijnen. Ze mogen monsters nemen van bijvoorbeeld het veevoer, kijken of gegevens over de aan- en verkoop van vee volgens de richtlijnen worden bijgehouden, evenals het gebruik van medicijnen. Kijk voor meer informatie over de biologische voorschriften op www.skal.nl.

Dierenbescherming
De Dierenbescherming heeft een systeem ontwikkeld waarmee ze consumenten helpen om gemakkelijker een verantwoorde keuze te maken; Het Beter Leven kenmerk. Het Beter Leven kenmerk is een sterrensysteem, waarbij geldt: hoe meer sterren, hoe diervriendelijker. Het biologische vlees van De Groene Weg heeft het maximale aantal van drie sterren.