Dier- en milieuvriendelijk

Biologische dieren krijgen de rust en de ruimte om op een natuurlijke manier op te groeien! Biologisch is de kunst van het weglaten. Dat geldt voor: kunstmest, bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen en gentechnologie.

Diervriendelijk
Biologische dieren hebben meer ruimte tot hun beschikking, mogen in alle rust opgroeien en krijgen de kans om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Zo wil een drachtige zeug in de zomer graag wroeten in de modder, is een koe liever buiten en behouden kippen graag hun snavel.
De Dierenbescherming vindt daarom biologisch de meest diervriendelijke vorm van veeteelt. Het is niet voor niets dat ze biologisch vlees met drie sterren bekronen. De slagers van De Groene Weg verkopen alleen vlees van dieren die op deze natuurlijke wijze zijn opgegroeid.

Milieuvriendelijk
Biologische boeren maken nagenoeg geen gebruik van chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daardoor is het een duurzame manier van biologische landbouw en minder belastend voor het milieu.
In de biologische landbouw wordt geen schadelijk mestoverschot veroorzaakt. De mest wordt gebruikt op eigen akkergronden voor de productie van voer of het wordt verkocht aan een collega-boer. Veel biologische boeren werken namelijk samen met biologische akkerbouwers en maken afspraken over onderlinge leveringen waardoor een natuurlijk proces behouden blijft.

Verpakkingen
Door zoveel mogelijk gebruik te maken van biologisch afbreekbare verpakkingen houden De Groene Weg slagers hun naam hoog als het gaat om verantwoord ondernemen. Zo zijn onze draagtassen 100% composteerbaar en zijn de papieren verpakkingen van ongebleekt papier. Daarnaast zijn ook onze schoonmaakmiddelen biologisch afbreekbaar.

Varkens van Joop en Mariane Hendriksen, Fleringen

Runderen van Kees Scheepens, Oirschot

Schapen/lammeren van Herman Reuvekamp, Zwolle